Možnost objednávky ryb on-line
Objednávku zpracovaných ryb si vyzvednete bez čekání a platba proběhne až na místě...

Více v archivu


Sumec velký


Sumec velký (Silurus glanis) představuje v našich vodách nejvyšší článek potravního řetězce ve společenství vodních organismů. Je to naše největší dravá ryba.

Tělo sumce je pokryto hladkou slizkou kůží bez šupin a končí plochou ocasní ploutví. Hlava je nízká široká, oči velmi malé. Mohutná rozeklaná tlama je opatřená čelistními oblouky s množstvím jemných zoubků. Sumec má poměrně špatný zrak, což částečně nahrazuje dlouhými chrupavčitými vousy v horní čelisti a čtyřmi kratšími v čelisti dolní, v nichž jsou chuťové buňky. Většina sumcova těla je zbarvena až modrošedě, na hřbetě tmavé, na bocích je zřetelné mramorování, břicho je světle šedé až bílé. Velmi vzácně se můžeme setkat i s bíle zbarvenými jedinci – albíny. Splést si Sumce velkého s jinými druhy našich ryb je prakticky nemožné, v mládí může být zaměněn se sumečkem americkým, který má o jeden pár vousků méně.

Sumec je dravá ryba
, pouze v prvních měsících se živí nejrůznějším planktonem. Později chytá žáby, plazy, ryby, vodní savce i mláďata vodních ptáků. U dna sumec filtruje tlamou bahno aby zněj získal bezobratlé živočichy, různé červy plže a měkýše. V našich podmínkách dorůstá obvyklé délky 100 až 160 cm, velké kusy i délky 2metry a váhy přes 50kg. Trofejní kusy však mohou být větší než 3 metry s vahou přes 100kg.

Sumec velký je jednou z našich nejatraktivnějších ryb sportovního rybářství. Farmově je chován především jako násada do vodních nádrží a řek. Vzhledem ke kvalitnímu masu dokáže zpestřit náš jídelníček.