Možnost objednávky ryb on-line
Objednávku zpracovaných ryb si vyzvednete bez čekání a platba proběhne až na místě...

Více v archivu


Štika obecná

Aktuálně v prodeji Chovaný druh


Areál rozšíření štiky obecné je poměrně obsáhlý. V Evropě se vyskytuje od Anglie a Irska, přes Francii, Itálii až k Černému moři. Je známá také z povodí Dunaje, v pobaltských státech a Finském zálivu. Na území Ruska obývá všechny sibiřské řeky. Vyskytuje se také v Kaspickém a Aralském moři. U nás obývá všechny typy vod, včetně pstruhového pásma.

Tělo je válcovitého tvaru. Hlava je protáhlá, v přední části shora silně zploštělá. Ozubená ústa jsou rozeklaná a široce roztažitelná. Šupiny jsou drobné. Hřbetní ploutev je posunuta dozadu na úroveň ploutve řitní. Oči jsou velké.

Štika patří mezi naše nejrychleji rostoucí druhy ryb. Vyznačuje se vysokou žravostí. Její délkový růst je velmi rychlý, a to zejména v prvním roce života, kdy nejčastěji dorůstá s ohledem na potravní zdroje 16-25 cm. Rozmnožování štiky probíhá časně z jara. Zpravidla to bývá v březnu a začátkem dubna. Teplota vody při výtěru se pohybuje kolem 7 – 9 °C.  Pohlavní zralost nastupuje velmi rychle. V našich podmínkách na konci prvního roku života bývá většina mlíčáku a menší část jikernaček plodná.

Tržní hmotnost štiky se udává od 0,7 kg. Hlavním zdrojem tržních štik jsou výlovy hlavních rybníků.  Štika se nejvíce prodává na podzim, částečně na jaře. V nabídce je pak až do vyprodání zásob, obvykle ne déle než do Vánoc. V obecné rovině je možné konstatovat, že štika je považována i dnes za „luxusní“ rybu a na trhu se jí moc nedostává. Její roční produkce u nás je poměrně nízká.

Štika je velmi oblíbenou rybou jak při přípravě pokrmů v teplé kuchyni, tak i v kuchyni studené. Maso štiky má bílou barvu, je velmi chutné, je však poněkud „sušší“ (má nižší obsah tuku), dietní a lehce stravitelné. Velmi dobře se doplňuje se zeleninou. Štika je vhodnou dietní rybou, kterou lze upravovat dušením, pečením i smažením.

 

Štika obecná